Ved leveringsomkostninger forstås omkostninger til varernes transport samt forsikring og omkostninger ved lastning og håndtering ved transporten af de indførte varer.

Omkostninger ved lastning og håndtering, som sker uden for EU i forbindelse med transporten af varerne, skal også medregnes i toldværdien.

I tilfælde af at varerne transporteres til et sted længere inde i EU, end der hvor varerne passerer EU's grænse, skal transportomkostningerne fastsættes i forhold til afstanden til det sted, hvor varerne blev bragt ind i EU.

Luftfragtsomkostninger, herunder omkostninger ved ekspresluftfragt, som skal medregnes i toldværdien, fastsættes i overensstemmelse med GF bilag 23-01. Den procentdel som er angivet, er den andel af luftfragtsomkostningerne, som skal medregnes i toldværdien.

Når en toldangivelse består af mere end en varepost, skal der ske en fordeling ud fra de konkrete forhold, herunder særligt hvorledes sammensætningen af fragten er sket.  

Når transporten er vederlagsfri eller varetages af køberen, beregnes de transportomkostninger, der skal medregnes i varernes toldværdi, i overensstemmelse med den fragttarif, der sædvanligvis anvendes for samme transportform.

Se afsnit F.A.10.3 om indførselssted og transportomkostninger.

Se EUTK art. 71, stk. 1, litra e, og GF art. 138.

Afsnittet indeholder

Eksempel

I sag C-75/20, Lifosa UAB, som vedrører transportomkostninger har en importør bosat i EU købt varer fra en producent fra et tredjeland. Det er aftalt i salgsbetingelserne, at producenten betaler for transportomkostningerne, indtil varen ankommer til EU´s grænse. I salgsbetingelserne står der, at varens salgspris omfatter transportomkostningerne. Transportomkostningerne kommer efterfølgende til at overstige den aftalte pris. Prisen, der er blevet betalt for varen, svarer til varens reelle værdi. Tvisten omhandler, om der skal betales told af de faktiske betalte transportomkostningerne afholdt af producenten, eller om der skal betales told af den aftalte salgspris for varen, som også omfatter transportomkostninger.

EU-Domstolen fastslår, at transportomkostningerne ikke skal tillægges transaktionsværdien iht. EUTK artikel 71, stk. 1, litra e, nr. i), hvis det i salgsbetingelserne er fastsat, at disse varers salgspris omfatter transportomkostningerne, idet transportomkostningerne allerede er inkluderet i den faktiske pris for varen. Hvis transportomkostningerne skal inkluderes i toldværdien og tillægges transaktionsværdien, vil transportomkostningerne i sådanne tilfælde blive betalt to gange.  (Der henvises til reglerne i blandt andet EUTK artikel 70, stk. 1, jf. artikel 71, stk. 1, litra e) nr. i) samt GF artikel 138, stk. 3.). Se dommens præmis 36.