Hvis en del af provenuet ved importørens videresalg, overdragelse eller anvendelse af de indførte varer direkte eller indirekte tilfalder sælgeren, er denne del af provenuet en del af toldværdien.

Se EUTK art. 72, stk. 1, litra d.

Beløbets størrelse vil typisk først kunne konstateres efter værdiansættelsen. Det betyder, at der må anvendes en foreløbig toldværdi ved fortoldningen (ud fra fakturaprisen og et forventet provenu). Den endelige værdi må angives, når det faktiske provenu kan konstateres.

Hvis provenuets størrelse ikke kan konstateres eller angives foreløbigt ved varernes overgang til fri omsætning, må toldværdien ansættes efter en af de sekundære metoder. Se afsnit F.A.10.6 om de sekundære metoder.