Knowhow kan omfatte levering af mønstre, opskrifter, formler og instruktioner, som alle vedrører de indførte varer eller anvendelsen af varerne. Det vil sige, at en indgået aftale om licens eller underlicens kun omfatter varerne. En sådan knowhow vedrører altså de varer, der skal værdiansættes, og skal omfattes af toldværdien.

Levering af knowhow kan imidlertid også omfatte tjenesteydelser. Eksempelvis uddannelse af licenstagers eller under-licenstagers personale, og fx om fremstillingen af et produkt eller anvendelsen af maskiner og anlæg. Det kan også være teknisk bistand inden for ledelse, administration, markedsføring, regnskab mv. Royalties eller licensafgifter for sådanne ydelser skal ikke medregnes i toldværdien.

Franchising er et koncept, som betyder, at en person (fysisk eller juridisk) driver virksomhed for egen regning og risiko, men ud fra en specifik model. Der betales her for retten til at anvende fx en række udviklede ideer om butiksindretning, personaleprofiler og beklædning, produktpræsentation og salg, måske også om uddannelse af personale, modeller til administrativt arbejde og ledelse samt software.

De fleste betalinger, der ydes i forbindelse med franchising, opfylder ikke de grundlæggende betingelser for at være en del af toldværdien for indførte varer. Dele af en franchise-afgift opfylder dog ikke kun definitionen for at være en royalty eller en licensafgift, men kan også opfylde de grundlæggende betingelser, eventuelt også nedenstående supplerende betingelser for fabriks- og varemærker. Det er derfor ofte nødvendigt nøje at vurdere franchising-aftaler.