Indhold

Som hovedregel er toldværdien lig med varens transaktionsværdi. Dette afsnit handler om hovedreglen for, hvordan toldværdien beregnes samt hvilke elementer, der skal eller ikke skal indgå i transaktionsværdien.

Afsnittet indeholder:

  • Betingelser for at anvende transaktionsværdien (F.A.10.2.2)
  • Elementer, der indgår i toldværdien (F.A.10.2.3)
  • Elementer, der ikke indgår i toldværdien (F.A.10.2.4).

Se EUTK art. 70 og 71.