Dette afsnit beskriver formålet og lovgrundlaget for beregning af varers toldværdi.

Afsnittet indeholder: