Indhold

Dette afsnit handler om fastsættelsen af varers toldværdi ved import til Danmark.

Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag (F.A.10.1)

  • Transaktionsværdien (F.A.10.2)

  • Indførselssted og transportomkostninger (F.A.10.3)

  • Varer handlet flere gange (F.A.10.4)

  • Toldværdi, forenklet fastsættelse (F.A.10.5)

  • Sekundære metoder til fastsættelse af transaktionsværdien (F.A.10.6)

  • Angivelse af dokumentation til beregning af toldværdien (F.A.10.7)

  • Valutaomregning (F.A.10.8)

  • Overgangsbestemmelser (F.A.10.9)

  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. (F.A.10.10)