Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for varers oprindelse og giver information til at forstå og anvende reglerne for bestemmelse af præferenceoprindelse af varer.

  • Præferenceoprindelse tildeles varer fra EU og bestemte lande, som EU har en frihandelsaftale med, når varerne opfylder oprindelsesreglerne i den relevante frihandelsaftale. Gennem præference kan der opnås nedsættelse af told eller ingen told på varerne.
  • Ikkepræferenceoprindelsesregler anvendes til handelspolitiske foranstaltninger som f.eks. antidumpingtold og udligningstold, handelsembargoet, beskyttelsesforanstaltninger, kvantitative restriktioner og handelsstatistikker.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag for reglerne om fortoldning ved vareindførsel (F.A.9.1)
 • Ikkepræferenceprindelse (F.A.9.2)
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. (F.A.9.3)
 • Varers præferenceoprindelse (F.A.9.4)
 • Oversigt over indgåede handelsaftaler mellem EU og 3. lande (F.A.9.5)
 • Fælles begreber for præferenceordningerne (F.A.9.6)
 • PEM konventionen (F.A.9.7)
 • Registreret eksportør system (REX) (F.A.9.8)
 • Præferencetoldbehandling (F.A.9.9)

Se også

Se også om oprindelse på EU's hjemmeside her