åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne i forbindelse med antidumpingtold og udligningstold.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag (F.A.8.1)
 • Undersøgelser af en potentiel dumping- eller subsidieskade (F.A.8.2)
 • Indførelse af midlertidig antidumping- eller udligningstold  (F.A.8.3)
 • Indførelse af definitive antidumping- og udligningsforanstaltninger (F.A.8.4)
 • Hvornår indføres antidumping- og udligningstolden? (F.A.8.5)
 • Beregningsgrundlaget for antidumping- og udligningstold (F.A.8.6)
 • Undtagelse fra eller nedsættelse af antidumpingtold og udligningstold (F.A.8.7)
 • Tilbagebetaling af antidumpingtold (F.A.8.8)
 • Registrering af import (F.A.8.9)
 • Antidumping- og udligningstold på varer, der tilgår kontinentalsoklen eller den eksklusive økonomiske zone (F.A.8.10
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. (F.A.8.11)