åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "F.A.5 Den fælles toldtarif og tarifering af varer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om bestemmelserne for tarifering af varer.

Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag (F.A.5.1)
  • Tarifering og Toldtariffen (F.A.5.2)
  • Bindende tariferingsoplysning (F.A.5.3)