åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om bestemmelserne for tarifering af varer.

Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag (F.A.5.1)
  • Tarifering og Toldtariffen (F.A.5.2)
  • Bindende tariferingsoplysning (F.A.5.3)