Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for afslag på en AEO-ansøgning. Afsnittet beskriver også reglerne om gyldighed af en AEO-bevilling, herunder hvornår en AEO-bevilling kan suspenderes eller tilbagekaldes. Endelig indeholder afsnittet reglerne for overvågning af AEO-bevillinger.

Afsnittet indeholder:

  • Afslag på ansøgning om AEO-bevilling (F.A.4.6.1)
  • Gyldighed af en AEO-bevilling (F.A.4.6.2)
  • Tilbagekaldelse eller suspension af en AEO-bevilling (F.A.4.6.3)
  • Overvågning af AEO-bevilling (F.A.4.6.4)