Indhold

Dette afsnit handler om, hvad Toldstyrelsen foretager sig, når det vurderes, om kriterierne for udstedelse af en AEO-bevilling er opfyldt.

Afsnittet indeholder:

  • Gennemgang af ansøgningen og selvevalueringsskemaet samt virksomhedsbesøg (F.A.4.5.1)
  • Samarbejde med andre toldmyndigheder (F.A.4.5.2)
  • Opbevaring af data i forbindelse med en AEO-ansøgning og -bevilling (F.A.4.5.3)