Indhold

Afsnittet indeholder:

  • En kodeks med generelle regler og procedurer (F.A.3.1.1)
  • Unionens toldområde (F.A.3.1.2)
  • Hvor finder toldlovgivningen anvendelse (F.A.3.1.3)