Indhold

Dette afsnit beskriver internationalt samarbejder på toldområdet.

Internationalt samarbejde

Det danske medlemskab af EU medfører et omfattende samarbejde om fastsættelse af regler og procedurer på toldområdet. Derudover deltager Danmark i det internationale samarbejde inden for rammerne af Verdenstoldorganisationen (World Customs Organization - WCO) samt Verdenshandelsorganisationen (World Trade Organization - WTO).