Indhold

Dette afsnit beskriver anden lovgivning vedrørende told.

Anden lovgivning

Ud over EU-lovgivning og dansk lovgivning findes der anden lovgivning, der vedrører told. Det drejer sig fx om toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter (TIR-konventionen) og konventionen om diplomatiske og konsulære repræsentanter samt internationale organisationer og institutioner (Wiener-konventionen).