Dato for udgivelse
09 May 2016 13:44
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med told
Sagsnummer
16-0591294
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

I forbindelse med den nye EUTK har Kommissionen justeret på certifikaterne EUR.1 og INF.4.


I forbindelse med den nye EUTK har Kommissionen justeret på certifikaterne EUR.1 og INF.4. Du kan se de ændrede certifikater på SKATs hjemmeside her.

De nye trykte certifikater vil allerede nu kunne købes i boghandlen, dog vil der være en kort overgangsperiode frem til og med den 13. maj 2016, hvor de gamle certifikater vil kunne anvendes. Efter 13. maj 2016 skal de nye justeret certifikater anvendes. Toldekspeditionsstederne vil ligge inde med et begrænset antal nye certifikater EUR.1 og INF.4 og disse certifikater vil i nødtilfælde kunne rekvireres hos nærmeste Toldekspeditionssted efter den 13. maj 2016.

Herudover kan der til brug for dokumentation ved direkte transport og "ikke behandling" af varer, anvendes et "Certificate of non-manipulation". Du kan i den forbindelse downloade og udfylde dette certifikat på SKATs hjemmeside, jf. link overfor.