Dato for udgivelse
09 May 2016 15:51
Til
Virksomheder beskæftiget med Told
Sagsnummer
16-0592795
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver
Resumé

I en overgangsperiode indtil den nye licensforordning træder i kraft kan T5 stadig bruges i nogle EU-lande.


Efter at den nye EU-toldkodeks trådte i kraft 1. maj skulle T5 udfases. T5 kontroleksemplar er bl.a. blevet brugt til dokumentation for landbrugsvarers udpassage af EU. 

De nye licensregler for eksport er dog endnu ikke offentliggjort og trådt i kraft. NaturErhvervstyrelsen har derfor meldt ud at T5 kontroleksemplar fortsat skal bruges indtil de nye regler er vedtaget. 

På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside er der en nærmere beskrivelse af hvorledes eksportører skal forholde sig indtil videre. Link til NaturErhvervstyrelsens hjemmeside kan du finde her.

Det er dog ikke alle lande, som fortsat accepterer brug af T5 kontroleksemplar. I de tilfælde kan virksomheden i stedet anvende følgende som dokumentation for frigivelse af sikkerhedsstillelse for eksportlicenser:

  • En erklæring, som er udstedt og fremsendt af myndighederne i det land, hvor varerne udpasserer, hvori det bekræftes, at varerne er udført af EU (evt. brug af NaturErhvervstyrelsens 9 punkts erklæring)

  • Andre bevisdokumenter, som fremsendes af licensindehaveren. Her kan fx en bekræftet kopi af MRN dokumentet med udpassagedato anvendes. 

Reglerne fremgår af den gældende licensforordning KFO 376/2008, art. 32, stk. 2 (b)(ii) og (iii).