Når virksomheden har modtaget en bevilling til at anvende proceduren for aktiv forædling, er det væsentligt, at virksomheden overholder de forpligtelser og betingelser, der er fastsat for at have en bevilling og for de varer, der henføres under bevillingsforholdet.

Konstaterer toldmyndigheden, at virksomheden ikke overholder samtlige forpligtelser og betingelser, kan toldmyndigheden enten tilbagekalde eller suspendere bevillingen, og/eller opkræve toldskyld for de varer, hvor der er sket manglende overholdelse.

Se også

Se også afsnit F.A.36 om tilbagekaldelse og suspendering af bevillinger og afsnit F.A.12 om toldskyldens opståen og beregning.

Indhold

Afsnittet indeholder: