Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne om toldskyldens ophør.

Afsnittet indeholder:

  • Forhold til andre regler om toldskyld (F.A.11.9.1)
  • Måder toldskylden kan ophøre på (F.A.11.9.2)
  • Ikke væsentlige følger af en manglende efterlevelse af reglerne (F.A.11.9.3)
  • Ophør af en toldskyld, hvor der er flere debitorer (F.A.11.9.4)
  • Varer der beslaglægges eller konfiskeres (F.A.11.9.5)