Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan stedet for toldskyldens opståen bestemmes.

Afsnittet indeholder:

  • Stedet, hvor toldskylden opstår (F.A.11.8.1.)
  • Frister for at fastlægge det sted, hvor toldskylden opstår (F.A.11.8.2)