Indhold

Dette afsnit beskriver, hvem der hæfter for en toldskyld.

Bemærk: De processuelle regler for meddelelse, betaling og bogføring af en toldskyld er beskrevet i afsnit F.A.36 om Formelle Regler.

Afsnittet indeholder: