Der opstår toldskyld for indførte ikke-EU-varer i situationer, hvor disse anvendes til fremstilling af forædlingsprodukter, der udføres til et land, med hvilket EU har indgået aftale om præferencetoldbehandling.

Efter disse overenskomster, er det dog en betingelse, at der skal betales importafgifter for ikke EU-varer, hvis de er medgået til fremstilling af varer under proceduren om aktiv forædling. Dette medfører at der ved påtegningen af de nødvendige dokumenter for at opnå denne præferencetoldbehandling i lande uden for EU opstår toldskyld ved indførsel.

Se EUTK artikel 78, stk. 1 og 2. Se også afsnit F.A.25 om Aktiv Forædling.

Toldskylden opstår på tidspunktet for toldangivelsens antagelse efter EUTK artikel 77, stk. 1.