Dato for udgivelse
15 Mar 2016 16:24
Til
Indberettere af FATCA oplysninger Skattekontrollovens § 8Å
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
eKapital - 72 38 02 10
Resumé

Der er udsendt en opdateret version 02 af FATCA systemvejledning (Indberetning af finansielle oplysninger til brug for udveksling med USA). Det skal bemærkes, at der er væsentlige ændringer i forhold til version 01.


Der er i dag udsendt opdateret FATCA systemvejledning version 02. Det skal bemærkes, at der er væsentlige ændringer i forhold til version 01. Se under afsnittet "Hvad er nyt?"

Grundet udfordringer med at teste vores indberetningsløsning, må vi beklageligvis meddele, at vi ikke kan åbne op for indberetning på TastSelv Erhverv inden indberetningsfristen d. 1. maj 2016. Det betyder at indberetning alene kan ske via FTPs Gatewayen, som sidste år.