Dato for udgivelse
15 Feb 2016 10:46
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-0178637
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse koldvalsede flade produkter af stål med oprindelse i  Folkerepublikken Kina og Den Russiske Føderation.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/181 offentliggjort i EU-tidende L 37 af 12. februar 2016 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af visse koldvalsede flade produkter af stål (toldtariffen pos. ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80 og 7226 92 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Den Russiske  Føderation (RU).

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2016/181.

Forordningen trådte i kraft den 13. februar 2016.