Dato for udgivelse
12 feb 2016 11:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 jan 2016 08:24
SKM-nummer
SKM2016.84.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-2498954
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udenlandsk indkomst
Emneord
Udenlandsk fond/Trust - transparent - ej almenvelgørende/almennyttigt formål
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at The A Foundation efter dansk ret kan anses for at være et selvstændigt skattesubjekt.

Det tillægges vægt, at der efter fondslovgivningen på Seychellerne ikke er et krav om, at det er en ufravigelig gyldighedsbetingelse, at der er sket definitiv og effektiv udskillelse af formuen. Endvidere kan Fondens formål ikke anses for at have et almenvelgørende eller på anden måde almennyttig karakter.

Skatterådet afviser at besvare spørgsmål om registrering og tilladelse, idet Skatterådet alene har kompetence til at besvare spørgsmål om den skattemæssige virkning af en disposition.

Hjemmel

Ligningsloven § 16 K,
Skatteforvaltningsloven § 21

Reference(r)

Ligningsloven § 16 K,
Skatteforvaltningsloven § 21

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.B.2.15.3. Udenlandske trusts (fonde) - stiftet/indskud den 1. juli 2015 eller senere,

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit A.A.3.9.4 Muligheden for afvisning af en anmodning

Spørgsmål

 1. Fonden, fondsvedtægterne og fondsforvalteren vil blive anerkendt som en fond og som et uafhængigt skattemæssigt objekt i forhold til skattelovgivningen og andre relevante love i Danmark?
 2. Fonden, der ikke vil have nogen direkte drift i Danmark, er ikke forpligtet til at være registreret i Danmark på nogen måde?
 3. Fondens stifter vil ikke blive beskattet på nogen måde af fondens aktiver (1 USD) og/eller andre aktiver eller udbytte af fonden, da disse er uendeligt uigenkaldelige fra stifterens side som angivet i fondsvedtægterne under hensyntagen stifterens rettigheder og beføjelser, der er angivet i bilag 1 til fondsvedtægterne?
 4. Stifteren vil få tilladelse til at blive ansat, enten direkte i fonden eller gennem et af fondens selskaber, på normale markedsvilkår med en normal lønindtægt, hvoraf han betaler sin normale indkomstskat, der forvaltes af fondsforvalteren?

Svar

 1. Nej
 2. Afvises
 3. Bortfalder
 4. Afvises

Beskrivelse af de faktiske forhold

En fuldt skattepligtig privatperson M med bopæl i Danmark (i det følgende benævnt "stifteren") ønsker at etablere en fond (The A Foundation) på Seychellerne (i det følgende benævnt "Fonden") til verdensomspændende, non-profit uddannelsesaktiviteter og ønsker at få afklaret, at han ikke vil blive beskattet af fondens aktiver.

Stifteren ønsker at blive ansat i fonden eller gennem et af sine potentielle driftsselskaber på almindelige markedsvilkår.

Fonden følger reglerne for sådanne fonde på Seychellerne, som er angivet i Seychellernes fondslovgivning fra 2009, med tilføjelser, for at sikre, at aktiverne er fuldstændigt og uendeligt uigenkaldelige fra stifterens side, hvilket vil være 1 USD (i det følgende benævnt "fondsvedtægterne").

Selve fonden vil ikke have kommercielle aktiviteter, men vil eje verdensomspændende selskaber til dette formål.

Fonden vil blive forvaltet af et advokatfirma, der er registreret på Cypern, som har tilladelse til at forvalte fonde (i det følgende benævnt "fondsforvalteren").

De relevante bestemmelser fra Seychellernes fondslovgivning fra 2009, med tilføjelser, er gengivet nedenfor:

"Part II - Establishment of foundations

(...)

6. (1) The charter may make provision for its amendment.

(2) Where the charter makes no provision for its amendment, it shall be amended in writing

(a) in the case of a Foundation established by one founder, by the founder during the founder's lifetime; or

(...)

8. The Registrar shall not register a Foundation unless the charter requires it to have initial of a value of not less than US$1 or the equivalent thereof in any other currency.

(...)

12. (1) The assets of a Foundation shall be exclusively managed, including being realised, applied, administered, invested and disbursed in accordance with the charter, regulations and this Act, for the attainment of the objects specified in the charter and authorised by this Act.

(...)

Part III - Founder of foundations

25. Unless the charter or regulations provide otherwise, where a Foundation has more than one founder, their powers under this charter or regulations and this Act may only be exercised by all of them acting jointly.

26. (1) A founder may, in the charter or by any other written instrument, assign or transfer all or any part of the founder's right, powers and obligation as founder under the charter or regulations, to person as the founder may determine.

(2) Where the rights, powers and obligations are so assigned or transferred by a founder under subsection (1), any reference to the founder in the charter, regulations and this Act shall be deemed to be a reference to the assignee or transferee, as the case may be.

(3) Any assignment or transfer under subsection (1) shall not be effective until written notice of it is provided to the council and registered agent.

27. A founder may reserve, in the charter or regulations, for the founder or any other person, any of the following rights, namely, the right to direct or approve the following

(a) investment activities of the Foundation;

(b) amendment of the charter or regulations;

(c) appointment or removal of a councilor;

(d) appointment or removal of any supervisory person;

(e) rights, entitlements and restrictions of a beneficiary;

(f) addition or exclusion of a beneficiary;

(g) proposed continuation of the Foundation as a foundation registrered or otherwise established under the written laws of a jurisdiction other than Seychelles;

(h) dissolution of the Foundation:

Provided that no disposition of any assets of a Foundation shall be made other than through a resolution of councilors, which shall give effect to the exercise of the reserved powers in accordance with the terms, the charter, regulations or procedures laid down by the council, as the case may be.

(...)

Part V - Beneficiaries of foundations

(...)

59. (2) A founder may be a beneficiary but a founder shall not be the sole beneficiary.

(...)

Part XI - Dissolution of foundations

(...)

96. (1) A Foundation, a councilor, a founder, a supervisory person, a remaining beneficiary or a creditor of a Foundation may apply to the court for an order the a Foundation be dissolved.

(...)"

De relevante bestemmelser fra Fondens vedtægter er gengivet nedenfor:

"1.4 In the Charter, unless the context otherwise requires:

(...)

(b) “Beneficiaries" means:

(i) all and any of the Persons designated or otherwise identified as beneficiaries of the Foundation in or pursuant to the Regulations; and

(ii) such other persons as may added to the class of Beneficiaries by resolution of councilors and subject to any other approvals required in accordance with the Charter and the Regulations,

And “Beneficiary" means each and any one of the Beneficiaries;

(...)

(e) “Founder" means: M

(i) the person or persons specified in clause 3 of the Charter, who signs the Charter and (directly or through another) endows the Foundation with the Initial Foundation Assets; or

(ii) where the Founder's rights, powers, interests and obligations as founder of the Foundation under the Charter (including, without limitation, under clauses 17.4 and 18.1), the Regulations and the Act;

(...)

3. Founder

The Founder of the Foundation is M of xx, Denmark

(...)

6. Duration of Foundation

Subject to clause 23 (Dissolution), the Foundation is established for an indefinite period.

(...)

7. Foundation Assets

(...)

7.2 The Initial Foundation Assets consist of assets of a value of not less than One United States Dollar (US$1), and have been or shall be transferred, without consideration, to the Foundation.

(...)

7.5 The Foundation is the sole legal and beneficial owner of the Foundation Assets.

(...)

8. Objects

8.1 The Foundation's objects shall include as applicable:

(a) the management, investment, administration and distribution of the Foundation Assets as the Council may by resolution of councilors determine, in accordance with and subject to the provisions of the Charter and the Regulations;

(b) without limiting the generality of paragraph (a) and subject to the Charter and the Regulations, to contribute to the cost of living, education, health and general welfare and maintenance and/or other similar aims in respect of the Beneficiaries; and

(c) to engage in any act, activity, purpose or object permitted under the Charter, which is not prohibited by clause 8.2 or the Act.

(d) to primarily engage in educational activities dedicated to educate persons with a sincere interest in online marketing and motivation, inspire and encourage such persons to overcome obstacles they may find in their own online business. The foundations aim shall be to assist highly-driven people around the world on how to succeed in online business. Where a beneficiary is identified that meets the criteria he shall be eligible for consideration to benefit from the foundation. With the sole purpose being that they use the distribution for their benefit in order to encompass all action steps necessary to build their business.

(...)

10. The Foundation Council

(...)

10.3 The first Council shall be appointed by the Founder in the Regulations or by other written instrument signed by or on behalf of the Founder.

10.4 The Council may by resolution of councillors:

(a) remove a councilor;

(b) appoint an additional or replacement councilor,

PROVIDED that:

(c) if the Charter (including Schedules 1 and 3 of it) reserves to the Founder or to the Protector (if any) the power to approve the appointment or removal of a councilor, the councilors shall not appoint or remove a councilor without having obtained the prior written consent of the Founder or the Protector, as the case may be; and

(d) if the Charter (including Schedules 1 and 3 of it) reserves to the Founder or to the Protector (if any) the power to direct the appointment or removal of a councillor without having obtained the prior written consent of the Founder or the Protector, as the case may be, the councilors shall appoint or remove the councillor in accordance with such direction.

10.5 In the event that, following the resignation, removal, incapacity, death or winding up of any councilor, there are no remaining councilors or if the remaining councilors are incapable of acting:

(a) the Protector, if any, shall appoint a replacement Council;

(b) if there is no Protector appointed, the Founder shall appoint a replacement Council; or

(c) if there is no Protector appointed and the Founder is deceased or legally incapacitated, the Person accordingly identified for such purpose in the Regulations shall be entitled to appoint a replacement Council.

(...)

16. Beneficiaries

(...)

16.2 Subject to the provisions of the Regulations and the Charter (including the rights and powers of the Founder and Protector, if any) the Council shall cause the Foundation to distribute or otherwise apply the Foundation Assets for the benefit of the Beneficiaries. (...)

(...)

17. Protector

17.1 Where a Protector is appointed in respect of the Foundation, without prejudice to any other rights or powers reserved to the Protector under the Charter or Regulations, he shall have the powers and rights referred to in Schedule 3.

(...)

17.4 One or more Protectors may be appointed or removed as provided for in Schedule 2.

17.5 Any Person for the time being appointed as the Protector may resign by notice in writing (“Resignation Notice") delivered by him to the Council and after the expiration of thirty days from the date of the Resignation Notice, or such shorter period as may be agreed in writing between him and the Council, that Person shall thereupon cease to be the Protector, provided that a copy of the Resignation Notice shall also be provided by the Protector to each surviving Founder and to the Foundations Registered Agent.

(...)

18. Founder's rights and powers

18.1 Without prejudice to any other rights or powers reserved to the Founder under the Charter or Regulations but subject to clause 17.1 and schedule 3, the Founder shall have the powers and rights referred to in Schedule 1.

18.2 Subject to clause 17.1 and Schedule 3, the Council shall not carry out or otherwise seek to give effect to any of the acts or matters referred to in clause 18.1 (read with Schedule 1) without the prior written consent of the Founder.

18.3 For the purposes of giving effect to any direction or approval made by the Founder under clause 18.1 (read with Schedule 1), the Founder shall have the power to direct the Council to execute any document or to otherwise perform any lawful act and the Council shall so comply.

(...)

18.5 The Founder may, by written instrument, assign or transfer all or part of the Founder's Rights to such Person or Persons as the Founder shall in his absolute discretion determine, PROVIDED that any such assignment or transfer shall not be effective until written notice thereof is provided to the Council and Foundation's Registered Agent.

(...)

19. Amendment of Charter

19.1 Subject to clause 19.2, The Foundation may at any time change its name or otherwise amend or replace the Charter by resolution of councillors (the "amendment resolution"), PROVIDED that:

(a) if the Charter (including Schedules 1 and 3 of it) reserves to the Founder or to the Protector (if any) the power to approve amendments to the Charter, the councillors shall not amend or replace the Charter without having obtained the prior written consent of the Founder or the Protector, as the case may be; and

(b) if the Charter (including Schedules 1 and 3 of it) reserves to the Founder or to the Protector (if any) the power to direct amendments to the Charter, on recieving a direction to that effect from the Founder or the Protector, as the case may be, the councilors shall amend or replace the Charter in accordance with such direction.

(...)

23. Dissolution

23.1 The Foundation may commence winding up by resolution of councilors to wind up and dissolve the Foundation, PROVIDED that:

(a) if the Charter (including Schedules 1 and 3 of it) reserves to the Founder or to the Protector (if any) the power to approve the dissolution of the Foundation, the councilors shall not commence winding up without having obtained the prior written consent of the Founder or the Protector, as the case may be; and

(b) if the Charter (including Schedules 1 and 3 of it) reserves to the Founder or to the Protector (if any) the power to direct the dissolution of the Foundation, on receiving a direction to that effect from the Founder or the Protector, as the case may be, the councilors shall carry out the winding up in accordance with such direction.

(...)

25. Continuation

The Foundation may by resolution of councilors continue as a foundation registered or otherwise established under the laws of a jurisdiction outside Seychelles (“outward continuation") in the manner provided under those laws, if:

(...)"

Stifterens rettigheder i forhold til Fonden fremgår af vedtægtens artikel 18.

Stifteren er ikke begunstiget i Fonden. De begunstigede i Fonden er Ms elever, som er unge mennesker i alderen 18-25. Eleverne bliver undervist i, at omsætte deres idéer til at opbygge en forretning og marketing via nettet gennem det uddannelsesprogram, som spørger tilbyder dem. De begunstigede er både nuværende og fremtidige elever, som registrerer sig til spørgers hjemmeside og forretningsakademi via nettet. De begunstigede er beskrevet i vedtægtens artikel 1.4 (b).

Af artikel 7.5 i Fondens vedtægt fremgår, at Fonden er retmæssig ejer af Fondens formue og aktiver.

Til Fondens vedtægter er vedlagt Schedule 1-3, hvoraf det relevante herfra er gengivet nedenfor:

"Schedule 1

Founder's rights and powers (clause 18.1)

Subject to clause 17.1 and Schedule 3, the Founder shall have, and be entitled to exercise, the right and power to:

(...)

(j) The First Founder himself (M) is at all times entitled to claim a position as an executive employee in the organization, within the foundation as long as he is fit and able to hold such a position under the assessment of the Councillors unanimously. (...)

Schedule 2

Founder's powers relating to protectors (clause 17.4)

1. One or more Protectors in respect of the Foundation may be appointed by:

(a) the Founder by the Regulations or other instrument in writing; or

(b) such other Person (if any) as may be designated in the Regulations as being empowered to appoint a Protector.

(...)

3. A Protector may be removed from office (with or without cause) by written notice (“Removal Notice") to the Protector by:

(a) the Founder; or

(b) such other Person (if any) as may be designated in the Regulations as being empowered to a remove a Protector,

(...)

Schedule 3 (clause 17.1)

Protector's rights and powers (applicable if a Protector is appointed)

(...)

2. Where a Protector is appointed and there is any conflict or overlap between the Protector's rights and powers under this Schedule and the Founder's rights and powers under clause 18.1 read with Schedule 1, to the extent of any conflict or overlap the Protector's rights and powers under this Schedule shall prevail (but without prejudice to the Founder's powers under clause 17.4 read with Schedule 2)."

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1-4

Bestemmelsen i ligningslovens § 16 K, omfatter trusts og medfører, at alle aktiverne i en trust anses for at henhøre under stifteren.

Af ligningslovens § 16 K, stk. 4, nr. 1, fremgår, at stk. 1 og 2, ikke finder anvendelse, hvis stifteren godtgør, at det er en ufravigelig gyldighedsbetingelse for trustens eksistens, at der er sket endeligt og uigenkaldeligt afkald på formuen.

Det fremgår også af ligningslovens § 16 K, stk. 4, nr. 2, at stk. 1 og 2, heller ikke finder anvendelse, hvis stifteren godtgør, at midlerne i trusten udelukkende anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer.

Det ønskes bekræftet, at stifteren kan etablere Fonden, som en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig eller non-profit organisation, idet den ovenfor nævnte regel i ligningslovens § 16 K, ikke finder anvendelse.

Det fremgår videre af ligningslovens § 16 K, stk. 8, at stk. 1-7 finder tilsvarende anvendelse på fonde og andre lignende enheder, hvor det ikke er en ufravigelig gyldighedsbetingelse for enheden, at der er sket endeligt og uigenkaldeligt afkald på formuen.

Det bemærkes, at der faktisk ikke er sket en overførsel af formue eller aktiver.

Artikel 12.(1) i Seychellernes fondslovgivning fra 2009 har følgende ordlyd:

"The assets of a Foundation shall be exclusively managed, including being realised, applied, administered, invested and disbursed in accordance with the charter, regulations and this Act, for the attainment of the objects specified in the charter and authorised by this Act".

Endvidere præciseres det, at The A Foundation er en fond i lighed med en dansk fond.

Derfor er det vores opfattelse, at spørgsmålene kan besvares med: Ja.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Fonden, fondsvedtægterne og fondsforvalteren vil blive anerkendt som en fond og som et uafhængigt skattemæssigt objekt i forhold til skattelovgivningen og andre relevante love i Danmark.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 16 K

Skattepligtige omfattet af kildeskattelovens § 1 eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2, som har stiftet og har indskudt aktiver i en trust på et tidspunkt, hvor den skattepligtige var fuldt skattepligtig efter en af de nævnte bestemmelser, medregner trustens indkomst, jf. stk. 6, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når indkomsten i trusten er positiv. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på skattepligtige omfattet af de nævnte bestemmelser, der indskyder aktiver i en trust uden at være stifter. Skattepligtige efter dødsboskattelovens § 1, stk. 2, indtræder i afdødes skattemæssige stilling efter 1. og 2. pkt.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på skattepligtige, der bliver omfattet af bestemmelser, som er nævnt i stk. 1, selv om de ikke var fuldt skattepligtige på henholdsvis stiftelsestidspunktet og indskudstidspunktet, hvis de tidligere har været fuldt skattepligtige, og hvis stiftelsen eller indskuddet af aktiver er foretaget inden for de sidste 10 år forud for den fulde skattepligts genindtræden.

Stk. 3. Er der flere stiftere eller indskydere i en trust, fordeles indkomsten forholdsmæssigt efter handelsværdien af de indskudte aktiver på stiftelsestidspunktet. Ved efterfølgende indskud foretages en ny beregning af indkomstfordelingen baseret på stifteres og indskyderes andel af handelsværdien af aktiverne i trusten inden indskuddet og handelsværdien af aktiverne ved det efterfølgende indskud. I det indkomstår, hvor det efterfølgende indskud foretages, skal der alene fordeles en forholdsmæssig del til det efterfølgende indskud svarende til den andel, perioden fra indskuddet til udløbet af indkomståret udgør af indkomståret.

Stk. 4. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

1) Den skattepligtige godtgør, at det er en ufravigelig gyldighedsbetingelse for trustens eksistens, at der er givet endeligt og uigenkaldeligt afkald på formuen.

2) Den skattepligtige godtgør, at midlerne i trusten udelukkende anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer.

3) Den skattepligtige godtgør, at midlerne i trusten udelukkende anvendes til pensionsformål for en større kreds af personer, som ikke er omfattet af boafgiftslovens § 1, stk. 2.

4) Den skattepligtige godtgør, at trusten er et investeringsselskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19.

(...)

Stk. 8. Stk. 1-7 finder tilsvarende anvendelse på fonde og andre lignende enheder, hvor det ikke er en ufravigelig gyldighedsbetingelse for enheden, at der er givet endeligt og uigenkaldeligt afkald på formuen.

Forarbejder

Lovforslag nr. L 167 til ligningsloven som fremsat den 20. marts 2015

3.1.2. Lovforslaget

Indskudsafgiften i fondsbeskatningslovens § 3 A er ikke tilstrækkelig effektiv til at hindre skatteunddragelse. Den kan omgås ved f.eks. at stifte trusten i et højskatteland og efterfølgende flytte trusten til et lavskatteland, hvorved der ikke skal betales indskudsafgift.

Det væsentligste spørgsmål i forbindelse med trusts er, om formuen reelt er definitivt og effektivt udskilt fra stifterens formuesfære. Dette er afgørende for, om stifteren fortsat beskattes af afkastet fra trustens formue. Stifteren skal således fortsat beskattes af formueafkastet, hvis formuen ikke definitivt og effektivt er udskilt.

I forhold til skatteunddragelse er det væsentligste problem, at det i praksis kan være meget vanskeligt for SKAT at opdage - og derefter bevise - at stifteren har bevaret rådigheden over trustens formue.

Det synes således muligt for stifteren at hemmeligholde, at formuen er genkaldelig. Dette kan f.eks. gøres ved at udstede et underhåndsbrev (letter of wishes) til trustee. Underhånds-brevet er formelt set ikke bindende for trustee, men kan reelt blive det, hvis der samtidigt indsættes en såkaldt protector med vide beføjelser til f.eks. at afsætte trustee. Protector kan således drage omsorg for, at trustee i sin administration af trusten følger stifterens underhåndsbrev.

I den forbindelse skal det bemærkes, at trusts ikke nødvendigvis bliver overvåget af offentlige myndigheder, som sikrer trustees uafhængighed.

Problemstillingen er i praksis tillige set i forhold til fonde, som er stiftet i lande, hvor der ikke gælder et ufravigeligt krav om effektiv udskillelse af formuen ved stiftelse af fonde og andre selvejende institutter.

Det foreslås på den baggrund, at der indføres beskatning af stifteren af indkomst optjent i trusts og udenlandske fonde, hvor det ikke er en ufravigelig gyldighedsbetingelse, at der er sket definitiv og effektiv udskillelse af formuen. Stifteren vil blive beskattet, som om der fortsat er adgang til formuen, selvom der formelt set er givet afkald på formuen. Stifteren vil dog ikke blive beskattet, hvis der er tale om trusts til almenvelgørende eller almennyttige formål, eller hvis der er tale om kommercielle trusts anvendt som kollektiv pensionsopsparing.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 3

Det foreslås i stk. 1, at fuldt skattepligtige fysiske personer og dødsboer omfattet af kildeskattelovens § 1 eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2, skal beskattes af indkomsten i en trust stiftet af den skattepligtige, selvom trusten formelt opfylder kravene til at blive anerkendt skattemæssigt. Det er en betingelse, at den skattepligtige har stiftet trusten på et tidspunkt, hvor den skattepligtige var fuldt skattepligtig til Danmark. Hvis andre fuldt skattepligtige fysiske personer end stifteren indskyder midler i en trust, bliver disse indskydere ligeledes skattepligtige af indkomsten i trusten. Dette gælder uanset størrelsen af indskuddet.

(...)

Stifteren vil efter stk. 4 kunne blive fritaget fra beskatningen i den foreslåede bestemmelse, hvis det måtte fremgå af en ufravigelig gyldighedsbetingelse (dvs. af lovgivningen, retspraksis, fast administrativ praksis) for trustens eksistens, at der er sket endelig og uigenkaldelig afkald på formuen. Dette må antages at forekomme sjældent, idet der er aftalefrihed i forbindelse med stiftelse af trusts. Betingelsen anses således ikke for opfyldt, hvis stifteren f.eks. kan fravige betingelsen ved aftale eller lignende med trustee eller andre. Den er ligeledes ikke opfyldt, hvis det er muligt at flytte trusten til en anden jurisdiktion, hvor der ikke er en sådan ufravigelig gyldighedsbetingelse for trustens eksistens.

Stifteren vil efter stk. 4 endvidere kunne blive fritaget fra beskatning af indkomsten i trusten, hvis trustens midler udelukkende anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer. Det er op til stifteren at kunne dokumentere, at trusten anvender sine midler til almenvelgørende eller almennyttige formål.

Afgrænsningen af, om trusten må anses for almenvelgørende eller almennyttig, foretages efter de samme kriterier, som lægges til grund for bedømmelsen om fradragsadgang for uddelinger efter fondsbeskatningsloven og for gaver til almenvelgørende eller almennyttige formål efter ligningslovens § 8 A.

For at et formål kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, kræves, at den kreds af personer eller institutioner, der kan komme i betragtning ved uddelinger, er afgrænset efter retningslinjer af et objektivt præg. Formålet må komme en videre kreds til gode. For at et formål kan anses for almenvelgørende, er det en forudsætning, at støtten ydes personer inden for en videre kreds, der er i økonomisk trang. Almennyttige formål foreligger, når formålet ud fra en almindelig fremherskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt. Blandt sådanne almennyttige formål kan eksempelvis nævnes sociale, kunstneriske og andre kulturelle formål, miljømæssige, videnskabelige, humanitære, religiøse og undervisningsmæssige formål.

(...)

Lovforslag L nr. 43 af 26. november 1959 om Indkomstbeskatning af aktieselskaber mv. lov nr. 255 af 11. juni 1960

Til § 1

(...)

I § 1, stk. 2, indeholdes en definition på “indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed". Efter denne definition er skattepligten knyttet til arten af den virksomhed, der udøves, medens det er uden betydning, om det er formålet med virksomheden at indvinde et overskud. Også andel i et overskud af en erhvervsvirksomhed, som ikke drives af foreningen selv, betragtes efter den foreslåede definition som erhvervsmæssig indtægt. Undtagelse herfra gøres dog for så vidt angår hjælpe- og understøttelsesfonds for en virksomheds funktionærer og arbejdere.

(...)

Praksis

Cirkulære nr. 136 af 7. november 1988 om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (Selskabsskatteloven)

55. (...)

Vurderingen af, om der foreligger almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål skal foretages i overensstemmelse med administrationen af begreberne under det tidligere fritagelsessystem samt ligningslovens § 8 A og arveafgiftslovens § 3, stk. 4.

For at et formål kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt kræves, at den kreds af personer eller institutioner, der kan komme i betragtning ved uddelingerne, er afgrænset efter retningslinjer med et objektivt præg. Formålet må således komme en vis videre kreds til gode.

For at et formål kan anses for almenvelgørende, er det en forudsætning, at støtten ydes personer inden for en videre kreds, der er i økonomisk trang.

Almennyttige formål foreligger, såfremt støtten kommer en vis videre kreds til gode, og såfremt formålet ud fra en almindelig fremherskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt. Blandt sådanne almennyttige formål kan nævnes sociale, kunstneriske og andre kulturelle formål, miljømæssige, videnskabelige, - herunder forskningsmæssige eller sygdomsbekæmpende - humanitære, undervisningsmæssige, religiøse eller nationale formål. Også idrætsforeninger og dyreværnsorganisationer vil kunne anses for almennyttige.

Derimod vil organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, ikke kunne anses for almennyttige.

Det almenvelgørende eller almennyttige formål skal være angivet i vedtægterne.

Det er i almindelighed uden betydning for spørgsmålet, om et formål kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, om det udøves her i landet eller i udlandet. Det er dog et ufravigeligt krav, at administrationen af de midler, der kommer formålet til gode, finder sted her i landet.

(...)

SpO 1957/6, side 194-195 om Østre Landsrets dom af 11/6 1957

Sagen vedrørte den britiske selvejende institution Lloyds register of Shipping, som foretog klassificering af skibe på over 100 bruttoregistertons. At institutionen var selvejende, betød bl.a., at institutionens formue i tilfælde af opløsning tilfaldt den britiske statskasse. Klassificering skete med henblik på at sikre, at skibene havde en høj standard.

Institutionen havde åbnet en afdeling i Danmark med en række tilknyttede personer, som trådte i virksomhed efter bemyndigelse fra London. Institutionen var blevet anset for begrænset skattepligtig af sin virksomhed i Danmark, jf. dagældende statsskattelovs § 2, hvilket institutionen påklagede først til Landsskatteretten og siden landsretten. Som begrundelse for, hvorfor institutionen ikke kunne anses for begrænset skattepligtig til Danmark, blev det gjort gældende, at virksomheden ikke var drevet med henblik på at skaffe fortjeneste til indehavere eller medlemmer og derfor ikke omfattes af ordene 'næring eller virksomhed' i dagældende statsskattelovs § 2, stk. 1, nr. 3.

Landsretten fandt, at institutionen uanset dens almennyttige karakter var skattepligtig til Danmark for den her udøvede virksomhed.

Begrundelse

Der ønskes svar vedrørende de skattemæssige virkninger ved etableringen af den omhandlede Fond på Seychellerne. Dermed finder ligningslovens § 16 K, anvendelse.

Det fremgår af bestemmelsen, at skattepligtige omfattet af kildeskattelovens § 1, som har stiftet og har indskudt aktiver i en trust på et tidspunkt, hvor den skattepligtige var fuldt skattepligtig efter en af de nævnte bestemmelser, medregner trustens indkomst, jf. stk. 6, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når indkomsten i trusten er positiv.

Dette gælder ikke, såfremt det kan godtgøres, at det er en ufravigelig gyldighedsbetingelse for trustens eksistens, at der er givet endeligt og uigenkaldeligt afkald på formuen, eller at midlerne i trusten udelukkende anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer.

For det første skal der tages stilling til, om det er en ufravigelig gyldighedsbetingelse for Fondens eksistens, at der er givet endeligt og uigenkaldeligt afkald på formuen.

Af de almindelige bemærkninger ved indførslen af ligningslovens § 16 K fremgår, at der indføres beskatning af stifteren af indkomst optjent i trusts og udenlandske fonde, hvor det ikke er en ufravigelig gyldighedsbetingelse, at der er sket definitiv og effektiv udskillelse af formuen.

Allerede fordi, at det af Seychellernes fondslovgivning fra 2009 fremgår, at stifteren kan bevare rådigheden over midlerne i en fond og også selv være begunstiget, er der ikke tale om, at det er en ufravigelig gyldighedsbetingelse for Fondens eksistens, at der er givet endeligt og uigenkaldeligt afkald på formuen, jf. gengivelsen af de relevante bestemmelser fra Seychellernes fondslovgivning fra 2009 ovenfor side 2-3.

Herfra kan nævnes, at efter afsnit 3 om stifteren af en fond, har stifteren beføjelserne over fonden i henhold til punkt 25. I medfør af punkt 26 (1-3) kan stifteren give beføjelserne til en anden. Af punkt 27 (a-h) fremgår beføjelserne som følgende: 

 • Investeringsaktiviteter i fonden

 • Ændringer af vedtægterne eller bestemmelser

 • Udnævnelse eller afskedigelse af et medlem af bestyrelsen

 • Udnævnelse eller afskedigelse af en person, der fører tilsyn

 • Rettigheder, berettet og begrænsninger for begunstigede

 • Tilføje eller fjerne begunstigede

 • Fortsættelsen af fonden i en anden jurisdiktion end Seychellerne

 • Opløsning af fonden

Herudover kan stifteren være begunstiget i fonden, jf. afsnit 5 om de begunstigede punkt 59, og efter afsnit 11 om opløsning af fonde punkt 96 kan stifteren begære fonden opløst.

SKAT bemærker, at Fondens vedtægter tillægger stifteren rådighed over midlerne i Fonden, jf. gengivelsen af Fondens vedtægter samt Schedule 1-3 ovenfor side 3-7.

Dernæst skal der tages stilling til, om midlerne i Fonden udelukkende anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer.

Om Fonden har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål skal vurderes i overensstemmelse med cirkulære nr. 136 af 7. november 1988.

Af cirkulæret fremgår, at det er en forudsætning, at støtten ydes personer inden for en videre kreds, og at formålet ud fra en almindelig fremherskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt. Endvidere fremgår det, at organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, ikke kunne anses for almennyttige.

Det er i sagen oplyst, at de begunstigede i Fonden er Ms elever, som er unge mennesker i alderen 18-25. Eleverne bliver undervist i, at omsætte deres idéer til at opbygge en forretning og marketing via nettet gennem det uddannelsesprogram, som spørger tilbyder dem. De begunstigede er både nuværende og fremtidige elever, som registrerer sig til spørgers hjemmeside og forretningsakademi via nettet, jf. Fondens vedtægter artikel 8.1 (d).

Det oplyses videre, at Fonden er en non-profit organisation.

Støtten gives således ikke til personer inden for en videre kreds, men alene til personer, der er eller har været Ms elever, og som registrerer sig på Ms hjemmeside og forretningsakademi via nettet.

M driver virksomhed i anpartsselskabsform, D Denmark ApS, og af virk.dk fremgår, at "Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulentydelser og undervisning, drive internettjenester samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed".

Det fremgår videre af hjemmesiden: udeladt 

Fondens formål kan heller ikke ud fra en almindelig fremherskende opfattelse karakteriseres som nyttigt, da støtten skal gives til at opbygge en forretning og marketing via nettet gennem det uddannelsesprogram, som M udbyder. Det vil sige, at det er en forudsætning for at blive begunstiget i Fonden, at man først har været kunde på Ms hjemmeside.

Endvidere fremgår det af cirkulæret, at organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, ikke kan anses for almennyttige.

Ud fra ovenstående må Fondens midler anses for at støtte erhvervsmæssige interesser.

Det følger af forarbejderne til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, jf. L nr. 43 af 26. november 1959, at det ikke er en nødvendig forudsætning for beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, at den skattepligtige virksomhed sigter mod at indvinde overskud, hvis blot virksomheden efter sin art kan karakteriseres som erhvervsmæssig.

Uanset at Fonden ikke har profit for øje, kan Fonden efter dansk ret drive erhvervsmæssig virksomhed, jf. Østre Landsrets dom af 11/6 1957 gengivet i SpO 1957/6, side 194-195.

Derfor finder SKAT ikke, at Fonden har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

SKAT bemærker for god ordens skyld, at ligningslovens § 16 K, finder tilsvarende anvendelse på fonde og andre lignende enheder, hvor det ikke er en ufravigelig gyldighedsbetingelse for enheden, at der er givet endeligt og uigenkaldeligt afkald på formuen, jf. stk. 8.

På baggrund heraf mener SKAT, at Fonden ikke efter dansk ret anses for at være et selvstændigt skattesubjekt.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at Fonden, der ikke vil have nogen direkte drift i Danmark, er ikke forpligtet til at være registreret i Danmark på nogen måde.

Lovgrundlag

Skatteforvaltningslovens § 21

Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. Det kan være om en disposition, som spørgeren har foretaget eller påtænker at foretage.

Forarbejder

Lovforslag nr. L 130 til skatteforvaltningsloven som fremsat den 24. november 2004

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til § 21

(...)

Bindende svar gives kun om de skattemæssige virkninger. Der gives således kun bindende svar om forhold, hvor der kan eller skal træffes en forvaltningsafgørelse, og afgørelsen skal vedrøre spørgsmål om beskatning. Der gives ikke bindende svar om faktisk forvaltningsvirksomhed eller om eksempelvis kontrol, straf, gebyrer og forrentning.

Bindende svar gives kun om de skattemæssige virkninger af en disposition. Det vil sige handlinger, der har en skattemæssig konsekvens, hvad enten den fører til skattepligt eller til skattefritagelse.

(...)

Begrundelse

Der gives alene bindende svar vedrørende de skattemæssige virkninger af en disposition og ikke om faktisk forvaltningsvirksomhed.

Skatterådet har ikke kompetence til at besvare spørgsmålet, da spørger ønsker besvaret, om Fonden har pligt til registrering i Danmark.

SKAT henviser i øvrigt til Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit A.B.2 Registreringspligt.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 "Afvises".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at Fondens stifter vil ikke blive beskattet på nogen måde af fondens aktiver (1 USD) og/eller andre aktiver eller udbytte af fonden, da disse er uendeligt uigenkaldelige fra stifterens side som angivet i fondsvedtægterne under hensyntagen stifterens rettigheder og beføjelser, der er angivet i bilag 1 til fondsvedtægterne.

Lovgrundlag

Se lovgrundlag under spørgsmål 1.

Forarbejder

Se forarbejder under spørgsmål 1.

Praksis

Se praksis under spørgsmål 1.

Begrundelse

Se begrundelse under spørgsmål 1.

Spørger ønsker svar på den skattemæssige virkning af samme disposition som ved spørgsmål 1, hvorfor SKAT indstiller, at spørgsmålet bortfalder.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 bortfalder.

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at stifteren vil få tilladelse til at blive ansat, enten direkte i fonden eller gennem et af fondens selskaber, på normale markedsvilkår med en normal lønindtægt, hvoraf han betaler sin normale indkomstskat, der forvaltes af fondsforvalteren.

Lovgrundlag

Se lovgrundlag til spørgsmål 2.

Forarbejder

Se forarbejder til spørgsmål 2.

Begrundelse

Se begrundelse til spørgsmål 2.

Idet der ikke ønskes svar på de skattemæssige virkninger af en disposition, har Skatterådet ikke kompetence til at besvare spørgsmålet, hvorfor spørgsmål 4 afvises.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 "Afvises".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.