Dato for udgivelse
08 Feb 2016 12:36
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-0151791
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.02.2016
1905 90 20 00      Udgår og erstattes af:
1905 90 20 --Kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse:
10 ---Rispapir 4,5% +
0,605 € pr kg
90 ---Andre varer 4,5% +
0,605 € pr kg

Ændringen medtages til Rettelse nr. 2 (april 2016) som forventes udsendt ultimo marts 2016.