Dato for udgivelse
12 Feb 2016 17:36
Til
virksomheder registreret efter registreringsafgiftsloven m.fl.
Sagsnummer
15-3171605
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Regulering af registreringsafgift som følge af nedsættelse af afgiften fra 180% til 150% gennemføres inden udgangen af februar 2016.


Ad L69 afgiftsnedsættelse og regulering

Som følge af Folketingets beslutning om at nedsætte registreringsafgiften fra 180% til 150%, skal der ske omregning af alle ekspeditioner gennemført  i tiden 20.11. til 31.12.2015.

Omregning af afgiften i ekspeditioner fra registrerede forhandlere påbegyndes nu, og reguleringer for såvel import som eksport skulle gerne ske via månedsangivelsen for januar 2015.

Omregning af afgiften i ekspeditioner fra ikke-registrerede forhandlere samt borgere sker inden udgangen af februar 2016.

SKAT sender et brev om omberegning af hver enkelt køretøj, hvoraf vil fremgå, hvad afgiften tidligere er beregnet til, hvad afgiften omregnes til, og hvilket beløb der udbetales eller efteropkræves.

Vær opmærksom på, at omregning ikke umiddelbart er aktuel for ekspeditioner med skematisk nedskrivning af oprindelig afgift, samt leasingekspeditioner, hvor der er sket indfrielse med restafgift.

Regulering af ekspeditioner med leasingbiler, der har gennemført en værditabsberegning, vil ske særskilt.

Ad L 61 afgift på el-drevne køretøjer og plug in hybrid biler

Lovændringen betyder, at der for el-drevne køretøjer og plug in hybrid biler sker en omregning af elektrisk forbrug til km/l, som indgår ved beregning af fradrag for brændstofforbrug i forbindelse med registreringsafgift, og ved beregning af grøn ejerafgift. 

El-biler skal fra 1.1.2016 betale løbende afgift, og der er udsendt brev herom til alle ejere/brugere af el-biler. Opkrævninger er ligeledes udsendt/på vej til at blive udsendt.

For plug-in-hybrid biler, er den "gamle bilpark" opdateret med elektrisk forbrug på baggrund af data fra Trafik- og Byggestyrelsen. Disse data om elektrisk forbrug er omregnet til km/l, og kan føre til ændret opkrævning af løbende afgifter. Også disse bilejere/brugere har fået et brev om ændringen.

Du kan læse mere om lovændringerne i SKATs nyhedsbreve af 22. december 2015 om L61 og om L69.