Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for varer, der skal angives til fortoldning i to situationer:

 • Ved indførsel i det danske toldområde af varer, som ikke er i fri omsætning i EU's toldområde
 • Ved indførsel af varer i det danske toldområde fra et sted i EU's toldområde, der ligger uden for EU's afgiftsområde.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag for reglerne om fortoldning ved vareindførsel F.A.9.1
 • Vareindførsel i erhvervsmæssigt øjemed F.A.9.2
 • Varens ankomst F.A.9.3
 • Ekspresproceduren F.A.9.4
 • Standardproceduren F.A.9.5
 • Forenklede fremgangsmåder, bevilling til forenklet angivelse og hjemstedsordningen herunder enhedsbevillinger F.A.9.6
 • Dokumentation ved angivelse af varer F.A.9.7
 • Andre forhold vedrørende fortoldning F.A.9.8
 • Rettelser i fortoldningsangivelsen F.A.9.9
 • Skønsmæssige ansættelser af varer, der ikke er angivet til fortoldning F.A.9.10
 • Afregning af told mv. F.A.9.11.