Indhold

Dette afsnit handler om varebestemmelser (VAB) og om SKATs rolle i forbindelse med ind- og udførsel af varer, der er omfattet af varebestemmelserne.

Afsnittet beskriver, hvad varebestemmelser er, deres formål og de enkelte vareområders bestemmelser.

Afsnittet indeholder:

 • Generelt om baggrund, formål og regler for varebestemmelser (F.A.11.1)
 • VAB A, Veterinærkontrol af levende dyr og animalske produkter (F.A.11.2)
 • VAB B, FLEGT licensordningen (F.A.11.3)
 • VAB C, Planter og planteprodukter (F.A.11.4)
 • VAB D, Kvalitetskontrol af frugt og grøntsager (F.A.11.5)
 • VAB E, Fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse (F.A.11.6)
 • VAB F, Lægemidler (F.A.11.7)
 • VAB G, Narkotika (F.A.11.8)
 • VAB H, Kemikalier (F.A.11.9)
 • VAB I, Våben og eksplosivstoffer (F.A.11.10)
 • VAB J, Radioaktive stoffer og radioaktivt affald (F.A.11.11)
 • VAB K, Penge (F.A.11.12)
 • VAB L, Landbrugsvarer, licenser (F.A.11.13)
 • VAB M, Jern- og stålordninger (F.A.11.14)
 • VAB N, Handels og våbenembargo (F.A.11.15)
 • VAB O, Udryddelsestruede vilde dyr og planter (F.A.11.16)
 • VAB P, Tekstilvarer (F.A.11.17)
 • VAB Q, Varemærkeforfalskede varer (F.A.11.18)
 • VAB R, Markedsovervågning, kontrol med produktsikkerhed (F.A.11.19)
 • VAB S, Varer med dobbelt anvendelse (dual-use) og kemikalier omfattet af C-våbenkonventionen (F.A.11.20)
 • VAB T, Miljøfarligt affald (F.A.11.21)
 • VAB U, Udførsel af kulturgoder (F.A.11.22)
 • VAB V, Økologiske varer (F.A.11.23)
 • VAB X, Ozonlagsnedbrydende stoffer (F.A.11.24)
 • VAB Y, Narkotikaprækursorer (F.A.11.25)
 • VAB Z, Pt. Vakant
 • VAB Å, Vin (F.A.11.27).