Indhold

Det afsnit handler om reglerne for told- og afgiftsfri proviantering for skibe og fly.

Afsnittet indeholder:

  • Formaliteter forud for udpassage af varer (F.A.27.1)
  • Formaliteter ved udpassage af varer (F.A.27.2)
  • Eksport og reeksport (F.A.27.3)
  • Summarisk udpassageangivelse (F.A.27.4)
  • Reeksportmeddelelse (F.A.27.5)
  • Fritagelse for eksporttold (F.A.27.6)