Passiv forædling er en særlig procedure, der indebærer, at EU-varer kan eksporteres midlertidigt fra EU's toldområde med henblik på forarbejdning eller reparation uden for EU's toldområde, hvorefter varerne kan genindføres og overgå til fri omsætning i EU's toldområde med fuldstændig eller delvis fritagelse for told og afgifter.

Anvendelse af proceduren for passiv forædling forudsætter, at der er udstedt en bevilling til formålet.

Bemærk

Hvis EU-varer eksporteres midlertidigt fra EU's toldområde under proceduren for passiv forædling, men varerne ikke undergår en forarbejdning eller reparation uden for EU's toldområde, kan varerne under visse forudsætninger reimporteres til fri omsætning i EU's toldområde uden betaling af told og afgifter. Se afsnit F.A.17.4 om returvarer.

Indhold

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit F.A.19 om de fælles regler for bevillinger til særlige procedurer.

Overgangsbestemmelser

Hvis varer inden den 1. maj 2016 er henført under proceduren for passiv forædling, og proceduren ikke er afsluttet inden denne dato, skal proceduren afsluttes i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordning (EØF) nr. 2913/92 og forordning (EØF) nr. 2454/93. Der henvises til afsnit F.A.18 Passiv forædling i den juridiske vejledning 2016-1.

Se GF artikel 349

Vedrørende gyldigheden af bevillinger til at anvende proceduren for passiv forædling, som er udstedt før den 1. maj 2016, henvises til afsnit F.A.19.