Formål

I forbindelse med fremstilling af varer anvender mange virksomheder i EU råvarer, halvfabrikata, komponenter mv., der importeres fra et land uden for EU.

Formålet med proceduren for aktiv forædling er at fremme produktion i EU uden at tilsidesætte den beskyttelse af EU-virksomheder, som den fælles toldtarif yder.

Ved at benytte proceduren for aktiv forædling ligestilles EU-virksomheder konkurrencemæssigt med virksomheder i lande uden for EU, da råvarer mv. kan anskaffes på samme toldmæssige vilkår, som gælder for virksomheder i lande uden for EU.

Proceduren for aktiv forædling kan i princippet anvendes for alle varer. Det er dog en betingelse for anvendelse af proceduren, at væsentlige interesser hos producenter af tilsvarende varer i EU ikke krænkes. Se nærmere herom i afsnit F.A.25.5 De økonomiske forudsætninger.

Proceduren for aktiv forædling kan især anvendes i følgende tilfælde:

  • Når EU-virksomheden påtænker at reeksportere færdigvaren til lande uden for EU,
  • Når EU-virksomheden påtænker at lade færdigvaren overgå til fri omsætning i EU, og den normale toldsats (erga omnes) på færdigvaren er lavere end på råvaren.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for toldproceduren for aktiv forædling findes i:

  • EU-toldkodeksen (EUTK) artikel 210 - 225 og artikel 255 - 258
  • Kommissionens delegerede forordning (DF) artikel 161 - 183 og artikel 240 - 241.
  • Kommissionens gennemførelsesforordning (GF) artikel 258 - 271 og artikel 324 - 325.

Grundlaget for suspension af importmoms ved henførsel af varer under proceduren for aktiv forædling findes i ML § 12 og § 26.

Se også

Se også afsnit D.A.4.9 og afsnit D.A.7.5 for nærmere oplysninger om den momsmæssige behandling af varer, der henføres under proceduren for aktiv forædling.