Indhold

Toldproceduren for særligt anvendelsesformål er en særlig procedure, hvor ikke-EU-varer kan overgå til fri omsætning med fuldstændig toldfritagelse eller til en nedsat toldsats, forudsat at varerne anvendes i EU's toldområde til helt specifikke formål.

Toldproceduren for særligt anvendelsesformål benævnes ofte "end-use", som er den engelske betegnelse for proceduren.

Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag (F.A.24.1)
  • Bevilling til særligt anvendelsesformål (F.A.24.2)
  • Overdragelse af rettigheder og forpligtelser (F.A.24.3)
  • Varebevægelser (F.A.24.4)
  • Ækvivalente varer (F.A.24.5)
  • Forpligtelser ved bevillingens anvendelse (F.A.24.6).

Bemærk

Med vedtagelsen af EU-toldkodeksen er toldlempelse på grund af varens særlige anvendelsesformål overgået til at være en særlig procedure på linje med fx aktiv forædling eller toldoplag. Selvom varen overgår til fri omsætning på importtidspunktet, er varen fortsat under toldtilsyn, indtil det tidspunkt, hvor varen er anvendt til det specifikke formål. Der gælder derfor tilsvarende regler som for de øvrige særlige procedurer for så vidt angår udstedelse af bevilling, sikkerhedsstillelse, regnskabsførelse mv.

Se også

De fælles regler for de særlige procedurer fremgår af afsnit F.A.19 Almindelige bestemmelser for særlige procedurer.

Overgangsbestemmelser

Hvis varer inden den 1. maj 2016 er henført under proceduren for særligt anvendelsesformål, skal proceduren for de pågældende varer afsluttes i overensstemmelse med de bestemmelser, der fremgår af EUTK, DF og GF. Se GF artikel 349.

Dette medfører bl.a.,

  • At bevillingshavere, der har henført varer under proceduren før den 1. maj 2016, men som først anvender varerne til det særlige formål den 1. maj 2016 eller senere, er forpligtet til at indgive afslutningsopgørelser for disse varer (se afsnit F.A.24.6.3)

  • At de overførselsprocedurer, der måtte være fastsat i bevillinger udstedt i henhold til den hidtidige toldkodeks (forordning 2913/92), ikke kan anvendes efter 1. maj 2016, da de hidtidige overførselsbestemmelser ikke er videreført i EU-toldkodeksen.  Hvis varer, der er henført under proceduren for særligt anvendelsesformål, skal transporteres i EU's toldområde herunder overdrages til andre virksomheder, skal dette ske i overensstemmelse med EU-toldkodeksens bestemmelser om overdragelse af rettigheder og forpligtelser samt varebevægelser (se afsnit F.A.24.3 og afsnit F.A.24.4).

Se DF artikel 254.

Vedrørende gyldigheden af bevillinger til at anvende proceduren for særligt anvendelsesformål, som er udstedt før den 1. maj 2016, henvises til afsnit F.A.19