Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for midlertidig import med delvis toldfritagelse.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Undtagelse
  • Toldbeløb.

Hovedregel

Der gives bevilling til at anvende proceduren for midlertidig import med delvis toldfritagelse for varer, som ikke opfylder alle de relevante betingelser for fuldstændig toldfritagelse, der er beskrevet i ovenstående afsnit F.A.23.3. Se DF artikel 206, stk. 1.

Undtagelse

Proceduren for midlertidig import med delvis toldfritagelse kan ikke anvendes, når de varer, der importeres, er forbrugsvarer. Se DF artikel 206, stk. 2.

Som forbrugsvarer anses her varer, der forbruges helt ved anvendelsen, og derfor ikke kan reeksporteres fra EU's toldområde. Fx nærings- og nydelsesmidler og brændstof.

Toldbeløb

Det toldbeløb, der skal betales, udgør 3 % pr. måned eller pr. del af en måned, i hvilken varen har været henført under proceduren for midlertidig import, af det toldbeløb, der skulle have været betalt, hvis varerne var overgået til fri omsætning på det tidspunkt, hvor de blev henført under proceduren for midlertidig import.

Det samlede toldbeløb, som fremkommer ved beregningen, kan dog ikke være større end det toldbeløb, som skulle have været betalt, hvis varerne var overgået til fri omsætning på det tidspunkt, hvor de blev henført under proceduren.

Se EUTK artikel 152.

Toldskylden for varer, der henføres under proceduren for midlertidig import med delvis toldfritagelse, opstår på tidspunktet for antagelsen af toldangivelsen. Se EUTK artikel 77.

Det er imidlertid fastsat, at det samlede toldbeløb, der skal betales for varer, der er henført under proceduren for midlertidig import med delvis toldfritagelse, først skal betales, når proceduren er blevet afsluttet. Se DF artikel 206, stk. 3.