Indhold

Dette afsnit beskriver og forklarer reglerne for forsendelse inden for EU og mellem EU og et fælles transitland. Ved et fælles transitland forstås et land, som ikke er en EU-medlemsstat, men som er part i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure.

Resumé over ændringer af bestemmelserne på forsendelsesområdet, i forbindelse med den nye EU-Toldkodeks og de tilhørende bestemmelser (DF og GF), der får virkning fra 1. maj 2016.

For at følge den nye opdeling i Kodeksen, DF og GF, er der foretaget følgende ændringer, idet varers toldmæssige status har sit eget afsnit i afsnit V og ikke i afsnit VII med Særlige procedurer.

Afsnittet om varers toldmæssige status har derfor fået sit eget selvstændige afsnit F.A.15 

De gamle afsnit, ændres og bliver underafsnit i afsnit F.A.15

 • F.A.23.12 Dokumentation af varers status som EU-varer (T-2 L), 
 • F.A.23.10 Proceduren for landing af fisk (T-2 M)

underafsnittet om elektronisk overførte manifester samt underafsnittet om skibe i fast rutefart i afsnittet om Søtransport under F.A. 23.7 Forenklede procedurer i EU-forsendelse, flyttes ligeledes til F.A.15.

Procedurer der bortfalder pr. 1. maj 2016:

 • Listen over følsomme varer bortfalder.
 • Kontroleksemplar T-5 bortfalder ligeledes.

Herudover er der i overgangsperioden frem mod 2020 en del overgangsbestemmelser på forsendelsesområdet, se artikel 24-53 i DFO.

Overgangsordningerne vedrører godstransport med jernbane, skib og fly, hvor de gamle regler anvendes, indtil opgraderingen af NCTS er klar til ibrugtagning. Dette forventes at ske ultimo 2019. Se mere i underliggende afsnit F.A.20.3.1, F.A.20.6, F.A.20.7 og for sidstnævnte, underafsnittene F.A.20.7.8, F.A.20.7.9 og F.A.20.7.10 om Jernbane, Flytransport og Søtransport.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og begreber i EU-forsendelse (F.A.20.1)
 • Lovgrundlag og principper for EU-forsendelse (F.A.20.2)
 • Transitsystemet (NCTS) (F.A.20.3)
 • Beredskabsprocedure for EU-forsendelse (Nødprocedure) (F.A.20.4)
 • Sikkerhedsstillelser (F.A.20.5)
 • Standardproceduren i EU-forsendelse (F.A.20.6)
 • Forenklede procedurer i EU-forsendelse (F.A.20.7)
 • Kontrol med procedurens ophør (F.A.20.8)
 • Postforsendelser (F.A.20.9)
 • Transport gennem faste installationer (F.A.20.10).
 • Bestemmelser og procedurer for TIR-konventionen og ATA-konventionen (F.A.20.11