Indhold

Dette afsnit handler om fastsættelsen af en varers toldværdi ved import til Danmark.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag (F.A.10.1)

 • Transaktionsværdien (F.A.10.2)

 • Indførselsstedet (F.A.10.3)

 • Varer handlet flere gange (F.A.10.4)

 • Foreløbig toldværdi (F.A.10.5)

 • De sekundære metoder til beregning af toldværdien (F.A.10.6)

 • Særlige tilfælde for beregning af toldværdien (F.A.10.7)

 • Dokumentation til beregning af toldværdien (F.A.10.8)

 • Valutaomregning ved fastsættelse af toldværdien (F.A.10.9)

 • Overgangsbestemmelser (F.A.10.10)

 • Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. (F.A.10.11)