Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for varer, der skal angives til fortoldning i to situationer:

 • Ved indførsel i det danske toldområde af varer, som ikke er i fri omsætning i EU's toldområde
 • Ved indførsel af varer i det danske toldområde fra et sted i EU's toldområde, der ligger uden for EU's afgiftsområde.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag for reglerne om fortoldning ved vareindførsel (F.A.9.1)
 • Ikke præferentiel oprindelse (F.A.9.2)
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre (F.A.9.3)
 • Varers præferentielle oprindelse (F.A.9.4)
 • Oversigtsskema over indgået handelsaftaler mellem EU og 3 lande (F.A.9.5)
 • Fælles begreber for præferenceordningerne (F.A.9.6)
 • PEM konventionen (F.A.9.7)
 • Registreret eksportør system (REX) (F.A.9.8)
 • Præferencetoldbehandling (F.A.9.9)