Indhold

Dette afsnit handler om formålet, lovgrundlaget og proceduren for at opnå bevilling til at være Autoriseret Økonomisk Operatør (AEO), samt de fordele i forbindelse med import og eksport af varer, som der gives til AEO virksomheder.

Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag (F.A.4.1)

  • Praktisk om ansøgning og autorisation (F.A.4.2)

  • Fordele ved at have AEO-status (F.A.4.3)

  • Kriterier for tildeling af AEO-status (F.A.4.4)

  • Undersøgelse af kriterier (F.A.4.5)

  • Afslag, gyldighed og suspension (F.A.4.6)

  • Overgangsbestemmelser (F.A.4.7)