Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Introduktion til toldlovgivningen (F.A.1.1)
  • Ny EU-toldlovgivning, der har virkning fra 1. maj 2016 (F.A.1.2)
  • EU's toldlovgivning (F.A.1.3)
  • Dansk toldlovgivning (F.A.1.4)
  • Anden lovgivning (F.A.1.5)
  • Internationalt samarbejde (F.A.1.6)
  • Den Europæiske Union (EU) (F.A.1.7)
  • Verdenstoldorganisationen (WCO) (F.A.1.8)
  • Links til toldlovgivningen (F.A.1.9)