Udskrift
af
Østre Landsrets Retsbog
17. afd. nr. B-438-04

 

Den 25. august 2004 holdt Østre Landsret retsmøde i retsbygningen, Bredgade 59, København.

Som dommere fungerede landsdommerne Erik Kjærgaard, Hedegaard Madsen og M. Dovey (kst.), førstnævnte som rettens formand.

Som protokolfører fungerede sektionsleder Susanne Fabricius.

Der foretoges

17. afd. nr. B-438-04:

A (advokat Olav Classen)

mod

Skatteministeriet

Departementet (Kammeradvokaten v/advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Ingen var tilsagt eller mødt.

Der fremlagdes skrivelse af 3. august 2004 fra advokat Olav Classen vedlagt et originalt, af begge parter underskrevet forlig.

Som led i forliget skal retten fastsætte sagens omkostninger.

Efter sagens karakter, omfang og udfald besluttede retten, at sagsøgte, Skatteministeriet, Departementet, inden 14 dage, skal betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgeren, A.

Retten hævede herefter sagen.