Dokumentets dato
12 Jan 2005
Dato for offentliggørelse
13 Jan 2005 09:55
Cirkulærets nummer
2005-03
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Aktionær- og udbyttebeskatningskontoret
Sagsnummer
99/04-133-00048
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20050000609-regl

 

1. Under henvisning til lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004 om påligning af indkomstskatten til staten (ligningsloven) § 17 E, stk. 3, meddeles det herved, at afgiftssatsen for afgiftsåret 2005 udgør 0,52 pct.

 

2. Tidligere afgiftssatser har udgjort følgende:

 

 Afgiftsåret 2001  0,85 pct.
 Afgiftsåret 2002  0,69 pct.
 Afgiftsåret 2003  0,60 pct.
 Afgiftsåret 2004  0,60 pct.

 

 

3. Dette cirkulære erstatter cirkulære nr. 48 af 26. maj 2004 (TSS-cirkulære 2004-13).

 

 

Ole Kjær

 

/Henrik Møller Nielsen

Reference(r)

Ligningsloven § 17 E
Ligningsvejledningen 2004-4 S.C.1.3.1.2