Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne i elafgiftsloven om drift og etablering af datahub, indmelding af særligere afgiftsforhold i datahubben og om verifikation af særlige afgiftsforhold mv.

Afsnittet indeholder:

  • Elhandelsvirksomheders indmelding af særlige afgiftsforhold i datahubben (E.A.4.3.10.2)
  • Verifikation, der foretages af elhandelsvirksomheder (E.A.4.3.10.3)
  • Opgaver mv. som følge af elhandelsvirksomheders og Energinets verifikation (E.A.4.3.10.5)
  • Verifikation, der foretages af andre elhandlere end elhandelsvirksomheder (E.A.4.3.10.6)
  • Ændring af særlige afgiftsforhold tilbage i tid (E.A.4.3.10.7).