Dato for udgivelse
16 Jan 2016 00:09
Til
Indberettere til eKapitals indberetningsløsninger
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
eKapital - 72 38 02 10
Resumé

SKAT vil gerne invitere til informationsmøde vedr. modernisering af eKapitals indberetningsløsninger.

Torsdag d. 28. januar 2016 kl. 10.00-13.00. Mødet afholdes Skattecenter Sluseholmen.


Invitation til møde om modernisering af eKapitals indberetningsløsninger

SKAT vil gerne invitere til informationsmøde vedr. modernisering af eKapitals indberetningsløsninger. 

Torsdag d. 28. januar 2016 fra kl. 10.00 - 13.00

Mødet vil blive afholdt i Skattecenter København, Auditoriet, Sluseholmen 8, 2450 København SV. 

Mødet henvender sig til forretnings- og IT ansvarlige på eKapitals indberetningsområde. 

Mødet er en opfølgning på det møde SKAT afholdt d. 7. januar 2015 vedr. modernisering af eKapital. Vi er nu nået så langt i vores analyse, at vi kan præsentere en plan for den tekniske løsning og de nye funktionaliteter der kommer i den moderniserede indberetningsløsning. 

De første systemer der vil blive moderniseret er rentesystemerne IRTE, URTE, PANT og PADE. Den moderniserede renteløsning vil være klar til indberetningen i 2017, dvs. til Årsultimo indberetningen 2016 og de kvartalsvise indberetninger 2017. 

Program for mødet:

 1. Velkomst - status på modernisering af eKapitals indberetningsløsninger

 2. De fremtidige indberetningskanaler

 3. Nyt indberetningsformat

 4. Sammenlægning af rentesystemerne IRTE, URTE, PANT og PADE

 5. Brugerrollestyring/uddelegering af brugerrettigheder

 6. Nyt rettelsesprincip (IndberetningsID/ RettelsesID)

 7. Nye funktioner/services 

  • Validering af produktionsdata

  • Selvstændigt testmiljø

  • Forespørgselsbillede - overblik

  • Nye kvitterings- og fejllistetyper.

8. Indberetning/fejlrettelse til indkomståret 2015

9. Tidsplan for modernisering af rentesystemerne.

10. Spørgsmål

Fra SKAT deltager Projektchef for modernisering af ekapital Ryan Gydesen, IT-arkitekt Michael Werlin, IT koordinator Nadia Bourfercha. Procesejer eKapital Lena Bardrum og Lars-Henrik Christensen.

Tilmelding til mødet skal ske til Ulrich Larsen på mail Ulrich.larsen@skat.dk 21. januar 2016, med oplysning om navne og mailadresser på deltagere.