Sint Maarten er omfattet af OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 10. oktober 2010 og den tilhørende ændringsprotokol med virkning fra den 1. september 2013. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Bemærk

Sint Maarten er en selvstændig stat inden for Kongeriget Nederlandene. Sint Maarten var tidligere en del af de Nederlandske Antiller og består af den sydlige del af øen Saint Martin.

Se også afsnit C.F.9.2.14.4 om aftaler med de Nederlandske Antiller.