Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgift på kvælstofoxider i forbindelse med forbrænding af gas fremstillet på basis af biomasse (biogas mv.).

Afsnittet indeholder: