Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgift på svovl for gas fremstillet på basis af biomasse (biogas mv.).

Afsnittet indeholder: