Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke virksomheder, som er omfattet af reglerne om afgift på biogas efter CO2-afgiftsloven (metanafgift).

Afsnittet indeholder:

  • Virksomheder, som skal registreres.

Virksomheder, som skal registreres

Virksomheder, som forbruger biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW (1 MW), skal registreres efter CO2-afgiftsloven. Se CO2AL § 3, nr. 4.

Virksomheder, som fx har to stationære stempelmotoranlæg på til sammen fx 1.100 kW, men som hver især er under 1.000 kW, skal ikke registreres for metanafgift.

Registrering for metanafgift på biogas omfatter ikke registrering for energiafgift, CO2-afgift og metanafgift på naturgas.

Dette indebærer, at fx et kraftvarmeværk, der kun er registreret for forbrug af biogas, ikke er berettiget til at få leveret naturgas, uden at der er betalt CO2-afgift.

Registrering for biogas sker ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.