Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgift efter gasafgiftsloven for gas fremstillet på basis af biomasse.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Der skal betales afgift efter mineralolieafgiftsloven, når biogas mv. anvendes i motorer, bortset fra ved elektricitets- eller varmefremstilling på stationære motorer i kraftvarmeværker. Brug af biogas mv. i motorer er ikke nærmere beskrevet i indeværende afsnit. Se afsnit E.A.4.1.3 om afgift af mineralolieprodukter.