Når en skatteansættelse genoptages på skatteyders initiativ, er fristforlængelse ikke relevant.  

Der findes ingen frister for, hvornår Skatteforvaltningen senest skal tage stilling til anmodningen om genoptagelse, eller for hvornår der senest kan ske ansættelsesændring på baggrund af en eventuel genoptagelse. Skatteforvaltningen skal fremme og behandle sagen i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler, herunder spørgsmålet om en rimelig sagsbehandlingstid.

Derimod er fristforlængelse relevant, når en genoptagelse sker efter initiativ fra Skatteforvaltningen - se afsnit A.A.8.2.2.1.6 Fristforlængelse.