Indhold

Dette afsnit beskriver betingelserne for at der kan ske ekstraordinær genoptagelse af en ansættelse af indkomstskat, ejendomsværdiskat, ►grundskyld eller dækningsafgift◄ på borgerens initiativ efter bestemmelsen i SFL § 27.

De enkelte bestemmelser i SFL § 27 gennemgås i underafsnittene. Hvis den enkelte bestemmelse kun kan anvendes på enten Skatteforvaltningens eller borgers initiativ, fremgår det under den enkelte bestemmelse.

Afsnittet indeholder

Bemærk

Bestemmelsen i SFL § 27 er udtømmende, og der kan derfor kun ske ekstraordinær genoptagelse, hvis betingelserne i SFL § 27 er opfyldt, og der ikke er indtrådt formueretlig forældelse i henhold til SFL § 34 a, stk. 4. Se A.A.8.2.2.1.3 og A.A.8.2.2.2.3.

Det er således en betingelse for genoptagelse i henhold til SFL § 27, at